Petita Cronologia

30 de setembre de 1029, primera referència, una sentència arbitral ens parla de les muralles del castell i diu que el senyor Jurisdiccional és Guerau de Guimerà.

 

8 de febrer de 1380, Gispert de Guimerà, per 11.000 sous barcelonins adquireix la plena jurisdicció civil i criminal del lloc i terme de Ciutadilla.

 

Segle XVI, un altre Gispert de Guimerà, converteix l’antiga fortalesa militar en magnífic palau  renaixentista. També s’aixeca la gallarda torre de l’homenatge, que dóna fisonomia al castell i al poble.

 

1640, Ramon de Guimerà, senyor de Ciutadilla esdevingué plenipotenciari de la Diputació General, per concertar un ajut militar amb França per tal de fer front a Castella.

 

1702, Josep Meca, Caçador, en virtut del seu matrimoni amb Isabel de Cardona, Rocabertí i Guimerà obté, el títol de Marquès de Ciutadilla.

1824, el marquesat de Ciutadilla passa al Sentmenat, en la persona de Francesc de Paula Sentmenat i Clariana.

1971, i encara avui el Marqués de Ciutadilla és Joaquim Sagnier de Sentmenat, nebot de Joaquim de Sentmenat i Sarriera, que morí sense descendència.